Mediació

– Què és la mediació?

La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes en què les persones involucrades es reuneixen en presència del mediador o mediadora i, mitjançant el diàleg, busquen sortides al problema conjuntament.

-Què comporta ser mediador o mediadora?

1. Ser mediador o mediadora significa, en primer lloc, que descartem la violència com a eina vàlida per solucionar els problemes.

2. També vol dir que acceptem els conflictes com a part natural de la vida i entenem que no són ni positius ni negatius.

3. Considerem que totes les persones som diferents i valuoses i que la nostra diversitat de sentiments, pensaments i cultures és una riquesa humana.

4. Sabem que les sancions no són la millor solució: és preferible mostrar-se responsable de les pròpies accions i, si cal, reparar voluntàriament les possibles conseqüències negatives.

5. No ens quedem indiferents quan un company o una companya té algun problema i ho passa malament.

6. Actuem preventivament, abans que un petit conflicte es converteixi en un gran conflicte.

7. Creiem que en un conflicte tothom hi pot sortir guanyant.

8. Pensem que hi ha moltes maneres de lluitar contra les injustícies: la mediació n’és una.

9. Per això, aprenem estratègies de gestió positiva de conflictes i ens posem al servei de qualsevol persona del centre que ens necessiti.

 

La mediació té les següents condicions:

  • és voluntària: tothom participa lliurement en un procés de mediació.
  • és confidencial: els mediadors no parlen mai d’allò que succeeix a la sala de mediació
  • els protagonistes dels conflictes prenen les pròpies decisions de manera lliure i responsable, el mediador/a no pot imposar cap sanció, ni obligar a complir els pactes.
  • la solució es busca entre tots dos, el mediador es preocupa per igual dels interessos de cadascun dels protagonistes del conflicte.