Amb la inauguració d’aquest curs escolar, volem donar el tret de sortida a un repte difícil però atractiu com és el PROJECTE MUSICAL, projecte que engegarem ara mateix.
La nostra intenció és la de singularitzar el centre i de fer-ne una proposta atractiva cap a les famílies de la zona i cap a les famílies que tenen fills estudiants de música.
Aquesta proposta serà elaborada i presentada, conjuntament ESC Pere Vila – INS Pau Claris i l’Escola de Músics i Escola de música JPC.
La presentació d’un projecte comú entre l’escola i l’institut, amb el partenariat de l’Escola de Músics, ens ha de permetre la introducció de la música a l’escola i a l’institut
i engegar una línia de treball compartida que tingui com a objectiu principal l’aprenentatge de l’alumnat, la innovació pedagògica i  la millora de les competències bàsiques.
Entenem que la música ha de ser objecte de coneixement i de font de sensibilitat i de plaer estètic, que ha de potenciar el treball cooperatiu i el valor de l’esforç i el rigor
i la qualitat de la feina feta ja que el producte final haurà de ser exposat públicament.
Aquest és el nostre fantàstic repte!