Durant aquest curs, durem a terme un projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS)
amb Endesa Educa. Els alumnes participants tenen l’oportunitat d’experimentar
el procés de disseny d’una activitat que, posteriorment, Endesa oferirà dintre de
les que es desenvolupen al Museu Vilanova de l’Electricitat. Aquest procés que
durarà gairebé tot el curs, anirà des de les observacions de les activitats que ja
realitza el museu actualment, passant per l’anàlisi de la informació recollida i el
disseny de la nova activitat, fins a fer-ne les proves pilot i avaluar-ne els
resultats. Els nois i les noies que han tingut la sort de ser seleccionats, estan
molt motivats amb aquest repte que, junt amb Endesa Educa, els hem plantejat.
Ja us anirem informant de com evoluciona aquest engrescador projecte.

endesa