L’alumnat de teconologia va visitar el CCI (centre de comandament integrat de tota la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) i el COR (Centre Operatiu de Rubí on es realitzen tasques de reparació i neteja dels trens).

Més fotografies