Aquest curs estrenem els Àmbits. I què són els Àmbits? Doncs són un espai pels aprenentatges transversals. I què són, els aprenentatges transversals? Són habilitats que podem fer servir a tot arreu. Com és una cosa nova es va organitzar una Fira d’Àmbits perquè l’alumnat sabés què s’hi feia i pogués triar amb coneixement de causa.