Projectes interdisciplinars 3r ESO

Projectes interdisciplinars 3r ESO

Els projectes transversals de 3r d’ESO amb activitats cooperatives de l’Institut Pau Clarisu Claris Els projecte interdisciplinars de 3r d’ESO de l’Institut Pau Claris de Barcelona inclouen els continguts curriculars de les matèries de...

Vídeo presentat a l’ONG Justicia alimentaria global

Com producte final de l’APS de justicia alimentaria global, presentem aquest vídeo que s’enviarà a l’ONG per la seva difusió del treball realitzat amb l’alumnat de 3r d’ESO durant el 3r trimestre conjuntament amb el recull fotogràfic dels...