Presentació

 

L’institut Pau Claris és un centre públic de Barcelona, amb 2 línies d’ESO i una línia de Batxillerat. Està situat al Passeig Lluís Companys, 18 de Barcelona i pertany al Districte de Ciutat Vella. És un centre situat en el centre històric de Barcelona, molt ben comunicat i en un entorn ple d’infraestructures culturals i de lleure.

 

 

Pau Claris

Pau Claris

El centre es defineix com plural, inclusiu, laic, obert a l’entorn, multicultural. Implicat en la millora continua de la qualitat dels ensenyaments, els mètodes d’aprenentatge i serveis que proporciona als seus alumnes, la cultura dels valors com eina per la millora personal, d’integració i el foment de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient. Compromès amb l’equitat i la cerca de l’excel·lència, el respecte a les idees i les creences de l’alumnat i les seves famílies, integrat al barri i amb l’entorn social. Promovent els valors per formar persones ètiques i integrades socialment.

Entrada

Entrada