LA INNOVACIÓ CAP A LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

LA FLEXIBILITZACIÓ DELS ESPAIS I LA GLOBALITZACIÓ