Perfil del contractant

 

Captura_logo+contractació pública1 

Perfil del contractant

L’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Adreça de presentació d'ofertes i contacte

INSTITUT PAU CLARIS

Passeig Lluís Companys, 18

08018 Barcelona

Horari de registre:

Dll a dv.: 09:00h a 14:00h

Tel: 933 208 078

correu electrònic: a8052608@xtec.cat

Contacte: Francesc Maldonado

 

Concurs de servei de neteja

Pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (08/03/18):

 

Es convoca el dia 05/04/18 a les 10:30h a les possibles empreses licitadores a una visita tècnica pel reconeixement de les necessitats de neteja del centre, es prega confirmació d'assistència.

El termini màxim per presentar l'oferta és el dijous 12/04/18 i es presentarà a la Secretaria del centre.

 

Acte públic d'obertura dels sobre B de les empreses licitadores al concurs de neteja es realitzarà el dimecres dia 18/04/18 a les 11:00h en l'aula 1.5 situada a la planta primera del centre.

Acte públic d'obertura dels sobre C de les empreses licitadores al concurs de neteja es realitzarà el dimecres dia 25/04/18 a les 11:00h en l'aula 1.5 situada a la planta primera del centre.

PUBLICACIÓ DE LES ACTES D'OBERTURA DELS SOBRES B i C

Publicació de l'acta d'obertura dels sobre B
Publicació de l'acta d'obertura dels sobre C