Perfil del contractant

 

Captura_logo+contractació pública1 

Perfil del contractant

L’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, crea el perfil del contractant, com un espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del sector públic i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Adreça de presentació d'ofertes i contacte

INSTITUT PAU CLARIS

Passeig Lluís Companys, 18

08018 Barcelona

Horari de registre:

Dll a dv.: 09:00h a 14:00h

Tel: 933 208 078

correu electrònic: a8052608@xtec.cat

Contacte: Francesc Maldonado

 

Concurs de servei de neteja

Pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (30/05/16):

 

Es convoca el dia 03/06/16 a les 11:30h a les possibles empreses licitadores a una visita tècnica pel reconeixement de les necessitats de neteja del centre, es prega confirmació d'assistència.

El termini màxim per presentar l'oferta és el dimarts 14/06/16 i es presentarà a la Secretaria del centre.

 

Acte públic d'obertura dels sobre B de les empreses licitadores al concurs de neteja es realitzarà el dilluns dia 20/06/16 a les 08:00h en l'aula 0.6 situada a la planta baixa del centre i al costat de Secretaria.

Acte públic d'obertura dels sobre C de les empreses licitadores al concurs de neteja es realitzarà el dilluns dia 27/06/16 a les 12:00h en l'aula 0.6 situada a la planta baixa del centre i al costat de Secretaria.

Publicació de les actes de l'apertura dels sobres B i C

D' acord en el procés de la contractació dels serveis de neteja a l'Institut Pau Claris es publiques les actes de l'apertura dels sobres B i C:

 

 

Segons marca el procediment, un cop oberts els sobres B i C, es comunica a l'empresa guanyadora a presentar en un termini de 10 dies habils des de el moment de la comunicació la documentació obligatòria requerida, que serà revisada prèviament a la signatura dels Plecs (PCAP+PPT) i també del contracte que s'haurà de confeccionar prèviament i que recollirà els aspectes essencials del contracte i les millores ofertades).